صفحه اصلی > اخبار : اهدای دو دستگاه نوار قلب به مبلغ ۲۸۰ میلیون ریال و مبلغ۲۱۰میلیون ریال پرداخت نقدی جهت ارتقا درمانگاه و آزمایشگاه تخصصی شهرگلمکان

اهدای دو دستگاه نوار قلب به مبلغ ۲۸۰ میلیون ریال و مبلغ۲۱۰میلیون ریال پرداخت نقدی جهت ارتقا درمانگاه و آزمایشگاه تخصصی شهرگلمکان

اهدای دو دستگاه نوار قلب به مبلغ ۲۸۰ میلیون ریال و مبلغ۲۱۰میلیون ریال پرداخت نقدی جهت ارتقا درمانگاه و آزمایشگاه تخصصی شهرگلمکان توسط خانواده
مرحومه حلیمه مومن
علی اصغر گلمکانی (علی باقر)
رئیس شورای اسلامی شهر گلمکان از اهدای دو دستگاه نوار قلب توسط خانواده مرحومه حلیمه مومن و مبلغ ۲۱۰ میلیون ریال نقدی توسط خانواده مرحوم علی اصغر گلمکانی جهت ارتقا و تجهیز آزمایشگاه تخصصی شهر گلمکان خبر داد .

با عنایت الهی و استقبال مردم عزیز شهر از این نوع احسان و نیکوکاری های ماندگار که در حال ایجاد یک فرهنگ در بین شهروندان محترم شهر شده است هر چه سریع تر رو به ارتقا سطح کمی و کیفی آزمایشگاه و مباحث درمانی شهرمان گام بر میداریم .