صفحه اصلی > اخبار : اطلاعيه

اطلاعيه

☆توجه☆
به اطلاع مالکان و همشهریان محترم اراضی همت آباد (حد فاصل خیابان سفیر امید و کال چهل بازه و حدفاصل امام رضا ۵ تا امام رضا ۱۳) می رساند جهت تهیه طرح آماده سازی اراضی مذکور ظرف مدت ۲ هفته تا مورخ7/2/1401 نسبت به برداشت زمین( انجام نقشه برداری با هماهنگی شهرداری) و ارائه مدارک مالکیتی به واحد فنی و ساختمان شهرداری گلمکان مراجعه نمایند.