صفحه اصلی > اخبار و اخبار برگزیده : آموزش شهروندي مدرس جناب آقای دکتر حنیف پور کلاس رفتارهای اجتماعی و خانواده در شهر گلمكان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گرديد.

آموزش شهروندي مدرس جناب آقای دکتر حنیف پور کلاس رفتارهای اجتماعی و خانواده در شهر گلمكان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گرديد.

كلاس آموزش شهروندي در شهر گلمكان برگزار شد.

مدرس جناب آقای دکتر حنیف پور کلاس رفتارهای اجتماعی و خانواده در شهر گلمكان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گرديد.