صفحه اصلی > اخبار : آسفالت جاده شاندیز به گلمکان ، بعداز بهشت صالحان تا چهار راه اسجیل

آسفالت جاده شاندیز به گلمکان ، بعداز بهشت صالحان تا چهار راه اسجیل


آسفالت جاده شاندیز به گلمکان ،
بعداز بهشت صالحان تا چهار راه اسجیل