بازدید از خیابان هشت آباد

بازدید ریس شورا،نایب ریس و شهردار محترم گلمکان از روند آسفالت و لکه گیری خیابان هشت آباد